Welcome to Nontad school 
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านโนนตาด


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านโนนตาด เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  โดยเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2 วัน ตั้งแต่วันที่  14 ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2556 20:46 โดย วิมล โจไธสง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมการให้ความรู้การออกเสียงประชามติ         วัน พุธ  ที่  27  กรกฎาคม  2559  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนตาดร่วมกันจัดกิจกรรมจำลองการออกเสียงประชามติ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปย ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2559 00:40 โดย โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่  1 กรกฎาคม  ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโนนตาดได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเส ...
  ส่ง 3 ก.ค. 2559 20:04 โดย โรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ 1
 • ปัจฉิมนิเทศ 2556     
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 00:24 โดย วิมล โจไธสง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา