กิจกรรม


กิจกรรมการให้ความรู้การออกเสียงประชามติ

โพสต์27 ก.ค. 2559 00:40โดยโรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ 1

        วัน พุธ  ที่  27  กรกฎาคม  2559  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนตาดร่วมกันจัดกิจกรรมจำลองการออกเสียงประชามติ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้ปกครองต่อไปได้


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์3 ก.ค. 2559 20:04โดยโรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  1 กรกฎาคม  ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านโนนตาดได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในพื้นที่ตำบลทุ่งทอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง

ปัจฉิมนิเทศ 2556

โพสต์24 เม.ย. 2557 00:24โดยวิมล โจไธสง

  
  

1-3 of 3