กิจกรรมการให้ความรู้การออกเสียงประชามติ

โพสต์27 ก.ค. 2559 00:40โดยโรงเรียนบ้านโนนตาด สพป.ชัยภูมิ 1
        วัน พุธ  ที่  27  กรกฎาคม  2559  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนตาดร่วมกันจัดกิจกรรมจำลองการออกเสียงประชามติ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแพร่ความรู้นี้ไปยังผู้ปกครองต่อไปได้


Comments