ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์28 เม.ย. 2556 20:46โดยวิมล โจไธสง

โรงเรียนบ้านโนนตาด เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556  โดยเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 2 วัน ตั้งแต่วันที่  14 - 15 พฤษภาคม 2556

1-1 of 1